ELISA pro stanovení alergenů v potravinách

ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) je typ stanovení, založený vazbě alergenu se specifickou protilátkou a kolorimetrické detekci přítomnosti antigenu. Naše ELISA soupravy umožňují citlivé a přesné kvantitativní stanovení potravinových alergenů v potravinách

 

 

Seznam produktů

 

Mléčné proteiny

FA 00107/96     β-lactoglobulin ELISA Kit (96 wells)

FA 00107/48     β-lactoglobulin ELISA Kit (48 wells)

 

FA 00308/96     BSA ELISA Kit (96 wells)

FA 00308/48     BSA ELISA Kit (48 wells)

 

FA 00208/96     Casein ELISA Kit (96 wells)

FA 00208/48     Casein ELISA Kit (48 wells)

 

Hořčice

FA 00508/96     Mustard ELISA Kit-specific (96 wells)

FA 00508/48     Mustard ELISA Kit-specific (48 wells)

FA 00710/96     Mustard ELISA Kit-total (96 wells)

FA 00710/48     Mustard ELISA Kit-total (48 wells)

 

Vejce

FA 00408/96     Egg ELISA Kit – native (96 wells)

FA 00408/48     Egg ELISA Kit – native (48 wells)

 

Arašídy

FA 01012/96     Peanut ELISA Kit (96 wells)

FA 01012/48     Peanut ELISA Kit (48 wells)

 

 

 

Potravinové alergie

 

Látky vyvolávající potravinové alergie se vyskytují v potravinách běžně, nejčastěji se jedná o různé proteiny. Tyto alergeny vyvolávají u citlivých osob přehnanou odpověď imunitního systému, v extrémních případech může dojít až k anafylaktickému šoku. Potravinové alergie jsou geneticky podmíněné a objevují se přibližně u 1,5 % dospělých, u dětí je postiženo až 8 %. Zatím neexistuje žádná efektivní terapie, a jediným řešením je tedy absolutní eliminace daného alergenu ze stravy.

Nejčastěji se vyskytující potravinovou alergií dneška je alergie na vaječné proteiny, vyskytující se ve žloutku i v bílku.

Alergií na kravské mléko trpí až 3 % dětí ve věku do tří let. Hlavním alergenem je protein b-laktoglobulin, který je poměrně rezistentní proti štěpení trávicími enzymy, a může se tak dostat i do lidského mléka. Alergie mohou vyvolat i další mléčné proteiny, např. hovězí sérový albumin (BSA) a kasein.

Velice častá je také alergie na celer, vyskytující se u cca 3 – 10 % lidí s potravinovou alergií. Tato alergie má navíc velice úzkou vazbu na pylové alergie.

Alergie na hořčici se vyskytuje u 7 % lidí s potravinovou alergií, její výskyt je spojen s konkrétními geografickými oblastmi a dietními návyky populace.