Portfólio produktů

19-Nortestosteron

Bovine Serum Albumin ELISA Kit je určena pro kvantitativní stanovení BSA – hovězího sérového albumin – v mlékárenských výrobcích. Souprava není vhodná pro stanovení BSA v tepelně upravených potravinách (teplota při zpracování by neměla přesáhnout 100°C).

Souprava 19-Nortestosterone  ELISA je určena ke kvantitativnímu stanovení 19-nortestosteronu v potravinách a potravinových doplňcích.  

Soupravou je možné stanovit až 42 / 18 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro stanovení:

2 hod 10 min

Limit detekce (LOD):

100 ppb

Limit kvantifikace (LOQ):

400 ppb

Rozsah kalibrační křivky:

100 až 50 000 ppb

Anabolické steroidy jsou syntetické deriváty testosteronu. Kromě anabolických účinků mají tyto léky ještě vedlejší účinek v podobě androgenního působení. Kompletní oddělení anabolického a androgenního působení se bohužel nepodařilo oddělit, a proto anabolické steroidy působí v organismu podobně jako mužské pohlavní hormony a zejména při podání dětem mohou způsobit vážné narušení sexuálního vývoje a vyvolat poruchy růstu. 19-Nortestosterone je přitom jako anabolický steroid používán také ke stimulaci růstu u zvířat chovaných pro maso. ELISA souprava na stanovení 19-Nortestosteronu umožňuje screeningové stanovení 19-Nortestosteronu v potravinových doplňcích a v mase a jiných tkáních zvířat chovaných pro maso.

Stanovení je založeno na imunochemické reakci 19-nortestosteronu se specifickou protilátkou. 19-nortestosteron přítomný ve vzorku a 19-nortestosteron, kterým je pokryt povrch jamek destičky, reagují během inkubace se specifickou protilátkou. 19-nortestosteron ve vzorcích soutěží o omezený počet vazebných míst na protilátce s 19-nortestosteronem potaženým na jamkách. Po promytí se do jamek přidá konjugát křenové peroxidázy s protilátkou proti králičím imunoglobulinům. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu (tetramethylbenzidin). Intenzita vzniklého zabarvení je nepřímo úměrná koncentraci 19-nortestosteronu v kalibrátorech, kontrolních vzorcích a vzorcích.