Portfólio produktů

Boldenone ELISA

Souprava Boldenon ELISA je určena ke kvantitativnímu stanovení boldenonu v potravinách a potravinových doplňcích.  

Soupravou je možné stanovit až 42 / 18 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Time required for ELISA determination:

2 hours 10 min

Limit of detection (LOD) :

20 ppb

Limit of quantification (LOQ) :

85 ppb

Calibration scale range:

50 až 50 000 ppb

Anabolické steroidy jsou syntetické deriváty testosteronu. Kromě anabolických účinků mají tyto léky ještě vedlejší účinek v podobě androgenního působení. Kompletní oddělení anabolického a androgenního působení se bohužel nepodařilo oddělit, a proto anabolické steroidy působí v organismu podobně jako mužské pohlavní hormony a zejména při podání dětem mohou způsobit vážné narušení sexuálního vývoje a vyvolat poruchy růstu. Boldenon (BOL) je anabolický steroid, který se od testosteronu liší pouze v dvojné vazbě v poloze 1. Je používán v kulturistice a ilegálně je též aplikován u závodních koní. Je také používán ke stimulaci růstu u dobytku, kde může být zneužit pro dosahování vyšší produkce masa. ELISA souprava na stanovení boldenonu umožňuje screeningové stanovení v potravinových doplňcích a v mase a jiných tkáních zvířat chovaných pro maso.

Stanovení je založeno na imunochemické reakci boldenonu se specifickou protilátkou. Boldenon přítomný ve vzorku a boldenon, kterým je pokryt povrch jamek destičky, reagují během inkubace se specifickou protilátkou. Boldenon ve vzorcích soutěží o omezený počet vazebných míst na protilátce s boldenonem potaženým na jamkách. Po promytí se do jamek přidá konjugát křenové peroxidázy s protilátkou proti králičím imunoglobulinům. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu (tetramethylbenzidin). Intenzita vzniklého zabarvení je nepřímo úměrná koncentraci boldenonu v kalibrátorech, kontrolních vzorcích a vzorcích.