Portfólio produktů

BOVINNÍ TSH ELISA

TSH ELISA je určena pro kvantitativní stanovení thyreotropinu (TSH) thyreotropinu (TSH) v bovinním / ovčím séru.

Soupravou je možné stanovit až 41 / 17 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

2 hod 10 min

Limit detekce (LOD):

0,225 ng/ml

Limit kvantifikace (LOQ):

0,5 ng/ml

Rozsah kalibrační křivky:

0,5 až 40 ng/ml

Hormon stimulující štítnou žlázu (TSH; thyreotropin) and receptor pro TSH (TSHR) hrají klíčovou roli při řízení funkce štítné žlázy a syntéze hormonů štítné žlázy tyroxinu a triiodothyroninu. Tvorba TSH v předním laloku hypofýzy je stimulována thyreoliberinem (TRH, thyrotropin-releasing hormone) a inhibována hormony štítné žlázy mechanismem negativní zpětní vazby.

Hormony štítné žlázy hrají ve fungování organismu zcela zásadní a nezastupitelnou roli. Kritickým faktorem ovlivňujícím funkci štítné žláza je příjem jódu z prostředí.

Imunoenzymatické stanovení hormonu thyreotropinu (TSH) je stanovení sendvičového typu, které probíhá ve dvou krocích, a je založeno na interakci specifické polyklonální protilátky s bovinním / ovčím hormonem TSH. Do jamek pokrytých specifickou králičí protilátkou se přidá hovězí nebo ovčí sérum, kde se během první inkubace naváže hormon TSH ze vzorku. Po promytí se do jamek přidá konjugát protilátky s křenovou peroxidázou, který se při druhé inkubaci prostřednictvím komplexu protilátky s TSH naváže na pevnou fázi. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu (tetramethylbenzidin). Intenzita vzniklého zabarvení je přímo úměrná koncentraci hormonu thyreotropinu v analyzovaném vzorku séra.