Portfólio produktů

 

BSA ELISA

Bovine Serum Albumin ELISA Kit je určena pro kvantitativní stanovení BSA – hovězího sérového albumin – v mlékárenských výrobcích. Souprava není vhodná pro stanovení BSA v tepelně upravených potravinách (teplota při zpracování by neměla přesáhnout 100°C)..

Soupravou je možné stanovit až 41 / 17 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).Soupravou je možné stanovit až 41 / 17 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro přípravu a extrakci:

1 hod (10 vzorků)

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

1 hod 10 min

Limit detekce (LOD):

0,62 ppm (mg/kg)

Limit kvantifikace (LOQ):

3,76 ppm (mg/kg)

Rozsah kalibrační křivky:

3.5 až 300 ppm

Doba do exspirace:

12 měsíců (při 2 - 8 °C)

Hovězí sérum obsahuje cca 6 % hovězího sérového albuminu (BSA). Hovězí maso představuje důležitou složku potravy pro značnou část světové populace. Prevalence potravinových alergií na BSA je bezesporu nižší než v případě jiných alergenů (gluten, vejce, kravské mléko, sója, ořechy atd.), nicméně alergologové doporučují stanovovat BSA v potravinách jako potravinový alergen. Kromě toho je možné stanovení použít při kontrole technologických procesů a možných kontaminací v potravinářském průmyslu, jakož i při kontrole potravin určených pro specifické skupiny konzumentů (např. vegani). 

Stanovení je založeno na imunochemické reakci BSA se specifickou protilátkou. BSA přítomný ve vzorku soutěží s konjugátem BSA a křenové peroxidázy o omezený počet vazebných míst na protilátce, potaženým na povrchu jamek mikrotitrační destičky. Po promytí je na jamkách navázaná peroxidáza detekována přídavkem chromogenního substrátu (tetramethylbenzidin). Intenzita vzniklého zabarvení je nepřímo úměrná koncentraci BSA v kalibrátorech, kontrolních vzorcích a vzorcích.