Portfólio produktů

Jednoduchý enzymatický test (JET) na detekci přítomnosti proteinů vaječného bílku v potravinách

Prevalence alergie na vaječné bílkoviny je jedna z nejvýznamnějších – odhady se pohybují mezi 3% až 7% u dětí do 2 let věku. Rovněž i výskyt u celé populace je na úrovni jednotek procent. Alergeny jsou obsaženy v bílku i ve žloutku. Alergický účinek se tepelným opracováním kontaminovaných potravin neodstraní. Vaječný lysozym je používán při výrobě některých léků, vaječný albumin se používá jako čiřící reagencie při výrobě červeného vína. 

Jednoduchý enzymatický test na detekci přítomnosti proteinů vaječného bílku v potravinách je založený na reakci specifických protilátek s těmito alergenními proteiny v extraktu potraviny. Tato souprava není vhodná pro stanovení proteinů vaječného bílku tepelně neopracovaných potravin (teplota tepelného zpracování by neměla překročit 70 °C). Všechny potřebné reagencie jsou připraveny k použití v reakčních nádobkách, které tvoří celou soupravu JET - Egg. Souprava je určena pro analýzu pěti nebo deseti různých vzorků v závislosti na balení.. Výsledek analýzy je interpretován ve formě:

 a) negativní vzorek (neobsahuje proteiny vaječného bílku)

 b) podezřelý vzorek (patrně obsahuje proteiny vaječného bílku)

Kromě pěti potravinových extraktů se současně analyzují dva kontrolní vzorky – vzorek negativní (s nulovým obsahem proteinů vaječného bílku) a vzorek pozitivní (obsahující 0.5 miligramů proteinů vaječného bílku na kilogram potraviny, což je hranice pozitivity). Hodnocení je založeno na vizuálním porovnání intenzity modrého zabarvení vzorků s modrým zabarvením pozitivního kontrolního vzorku a negativního kontrolního vzorku, u kterého není zabarvení žádné. Vzorek, jehož zabarvení je srovnatelné s kontrolním pozitivním vzorkem, či intenzivnější, lze považovat za pozitivní, tzn. obsahuje proteiny vaječného bílku.

Tento test není vhodný pro drůbeží maso, které neprošlo tepelnou úpravou.