Portfólio produktů

Jednoduchý enzymatický test (JET) na detekci přítomnosti glutenu v potravinách

Jednoduchý enzymatický test na detekci přítomnosti glutenu v tepelně neopracovaných potravinách je založený na reakci specifických protilátek s gliadinem v extraktu potraviny. Všechny potřebné reagencie jsou připraveny k použití v reakčních nádobkách, které tvoří celou soupravu JET - Gluten. Souprava je určena pro analýzu pěti nebo deseti různých vzorků v závislosti na balení. Výsledek analýzy je interpretován ve formě:

 a) negativní vzorek (neobsahuje gluten)

 b) podezřelý vzorek (patrně obsahuje gluten)

Kromě potravinových extraktů se současně analyzují dva kontrolní vzorky – vzorek negativní (s nulovým obsahem glutenu) a vzorek pozitivní (obsahující 10 miligramů glutenu na kilogram či litr potraviny, což je hranice pozitivity). Hodnocení je založeno na vizuálním porovnání intenzity modrého zabarvení vzorků s modrým zabarvením pozitivního kontrolního vzorku a negativního kontrolního vzorku, u kterého není zabarvení žádné. Vzorek, jehož zabarvení je srovnatelné s pozitivním kontrolním vzorkem, či intenzivnější, lze považovat za pozitivní, tzn. obsahuje gluten (ale pozitivní z hlediska platné legislativy je považován vzorek nad hranicí 20 ppm).