Portfólio produktů

Jednoduchý Enzymatický Test (JET) na detekci přítomnosti mléčného alergenu beta-laktoglobulinu (BLG) v potravinách

Mléko je jedna z hlavních alergizujících potravin, a to především u dětí. Prevalence této alergie se liší v různých zemích, údaje se pohybují od 1 % až do 3 % v populaci. Proteinové alergeny jsou obsaženy jak v nativním mléce – viz dále, tak i v mléčných produktech, neboť nebylo prokázáno, že technologické zpracování mění strukturu mléčných proteinů natolik, že by se měnila jejich alergenicita. To platí i o tepelném zpracování mléka. Kravské mléko obsahuje 30 – 35 g proteinů na litr. Po jeho okyselení na pH 4.6 vzniknou dvě frakce: syrovátka (20 % proteinů) a tvaroh (80 % proteinů). Syrovátka především obsahuje beta-lactoglobulin (BLG), alfa-lactalbumin (ALA), bovine serum albumin (BSA) lactoferin (LF) a imunoglobulíny (Igs). Tvaroh je tvořen kaseinem (CAS), a to čtyřmi druhy označované jako Alfas1 , Alfas2, Beta a Kapa.

Jednoduchý enzymatický test na detekci přítomnosti mléčného alergenu beta-laktoglobulinu (BLG) v potravinách je založený na reakci specifických protilátek s tímto alergenem v extraktu potraviny. Všechny potřebné reagencie jsou připraveny k použití v reakčních nádobkách, které tvoří celou soupravu JET - Milk. Souprava je určena pro analýzu pěti nebo deseti různých vzorků v závislosti na balení. Výsledek analýzy je interpretován ve formě:

a) negativní vzorek (neobsahuje BLG)

b) podezřelý vzorek (patrně obsahuje BLG)

Kromě pěti potravinových extraktů se současně analyzují dva kontrolní vzorky – vzorek negativní (s nulovým obsahem BLG) a vzorek pozitivní (obsahující 0.3 mikrogramu BLG na gram či mililitr potraviny, což je hranice pozitivity). Hodnocení je založeno na vizuálním porovnání intenzity modrého zabarvení vzorků s modrým zabarvením pozitivního kontrolního vzorku a negativního kontrolního vzorku, u kterého není zabarvení žádné. Vzorek, jehož zabarvení je srovnatelné s kontrolním pozitivním vzorkem, či intenzivnější, lze považovat za pozitivní, tzn. obsahuje BLG neboli je kontaminován mlékem.