Portfólio produktů

Jednoduchý Enzymatický Test (JET) na detekci přítomnosti proteinů nativní sóji v potravinách

Jednoduchý enzymatický test na detekci přítomnosti proteinů nativní sóji v potravinách je založen na reakci specifických protilátek s proteiny sóji v extraktu potraviny. Všechny potřebné reagencie jsou připraveny k použití v reakčních nádobkách, které tvoří celou soupravu JET – Soya. Souprava je určena pro analýzu pěti nebo deseti různých vzorků v závislosti na balení. Soupravou nedoporučujeme analyzovat vzorky potravin, ve kterých byla sója nějakým způsobem tepelně upravena nebo ve formě extrudované sóji a sójového hydrolyzátu. Výsledek analýzy je interpretován ve formě:

a) negativní vzorek (neobsahuje nativní proteiny sóji)

b) podezřelý vzorek (patrně obsahuje nativní proteiny sóji)

Kromě extraktů potravin se současně analyzují dva kontrolní vzorky – vzorek negativní (s nulovým obsahem proteinů nativní sóji) a vzorek pozitivní (obsahující 5 miligramů proteinů sóji na kilogram či litr potraviny). Hodnocení je založeno na vizuálním porovnání intenzity modrého zabarvení vzorků s modrým zabarvením pozitivního kontrolního vzorku a negativního kontrolního vzorku, u kterého není zabarvení žádné. Vzorek, jehož zabarveni je srovnatelné s pozitivním kontrolním vzorkem, či intenzivnější, lze považovat za pozitivní, tzn. obsahuje proteiny sóji.