Portfólio produktů

Stanazolol ELISA

Souprava Stanazolol ELISA je určena ke kvantitativnímu stanovení stanazololu v potravinách a potravinových doplňcích.  

Soupravou je možné stanovit až 42 / 18 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

2 hod 10 min

 

 

 

 

Anabolické steroidy jsou syntetické deriváty testosteronu. Kromě anabolických účinků mají tyto léky ještě vedlejší účinek v podobě androgenního působení. Kompletní oddělení anabolického a androgenního působení se bohužel nepodařilo oddělit, a proto anabolické steroidy působí v organismu podobně jako mužské pohlavní hormony a zejména při podání dětem mohou způsobit vážné narušení sexuálního vývoje a vyvolat poruchy růstu. Stanazolol je 17α-alkylovaný derivát 5α-dihydrotestosteronu (DHT). Je používán v kulturistice a ilegálně je též aplikován u závodních koní. V humánní medicíně vykázal pozitivní účinek při léčbě anémie a hereditárního angioedému, ale jeho preskripce je v mnoha zemích striktně kontrolována. Ve veterinární medicíně může být předepisován za účelem zvýšení produkce červených krvinek, růstu svalové hmoty, zvýšení kostní density, a pro zlepšení apetitu u zesláblých zvířat. ELISA souprava na stanovení stanazololu umožňuje screeningové stanovení v potravinových doplňcích a v mase a jiných tkáních zvířat chovaných pro maso.

Stanovení je založeno na imunochemické reakci stanazololu se specifickou protilátkou. Stanazolol přítomný ve vzorku a stanazolol, kterým je pokryt povrch jamek destičky, reagují během inkubace se specifickou protilátkou. Stanazolol ve vzorcích soutěží o omezený počet vazebných míst na protilátce se stanazololem potaženým na jamkách. Po promytí se do jamek přidá konjugát křenové peroxidázy s protilátkou proti králičím imunoglobulinům. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu (tetramethylbenzidin). Intenzita vzniklého zabarvení je nepřímo úměrná koncentraci stanazololu v kalibrátorech, kontrolních vzorcích a vzorcích.